Mostrar Menú

MÚSICA MODERNA - BATERIA

MÚSICA MODERNA - BATERIA

DIMARTS 18H A 19H


Coneixement dels ritmes. Com a primera toma de contacte, és important aprendre els ritmes més bàsiques de bateria, en els diferents compassos.

Tècniques de bateria. La bateria ofereix múltiples possibilitats. Per això, treballarem les diferents tècniques (Flam, drac, entre altres), per anar agafant agilitat amb l’instrument.

Interpretació. Imprescindible per posar en pràctica tots els coneixements adquirits a classe: treballar i interpretar cançons d’altres artistes.

Exercicis avançats. Treballarem diferents exercicis d'accents i paradiddles, que acabarem aplicant a tempos 4/4.