Mostrar Menú

MÚSICA MODERNA - PIANO/TECLAT

MÚSICA MODERNA - PIANO/TECLAT

DIMARTS 17H A 18H


En aquest curs coneixerem totes les possibilitats que ofereix el nostre piano o teclats. Què aprendre?

Els diferents teclats i com es fan servir: Orgue Hammond i tota la seva configuració, i altres tipus com Rhodes, Clavinet, Sintes FM.

Sinte analògic.strong> Diferents parts que formen el so (oscil·ladors, filtre, envolvents, FX), i alguns exemples de configuració.

Samplers: què son les llibreries, com les fem servir, hardware i software.