Mostrar Menú

L'Ajuntament de Manresa signa un acord de col·laboració per al projecte Casa de la Música 2021

L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia;  el director de Casa de la Música de Manresa, Daniel Castellano Cardoso; i el representant de l’Associació Xarxa Cases de la Música, Jordi Planagumà Vilamitjana.

L'Ajuntament de Manresa signa un acord de col·laboració per al projecte Casa de la Música 2021

L’Ajuntament de Manresa, Casa de la Música de Manresa i l’Associació  Xarxa de Cases de la  Música han signat un acord de col·laboració per a donar suport a totes les activitats musicals que es desenvolupen a la ciutat incloses dins el projecte Casa de la Música 2021. L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el director de Casa de la Música de Manresa, Daniel Castellano Cardoso; i el representant de l’Associació Xarxa Cases de la Música, Jordi Planagumà Vilamitjana.

D’acord amb aquest conveni –signat electrònicament- l’Ajuntament atorga una subvenció de 50.000 euros per consolidar el funcionament de la Casa de la Música de Manresa, garantint una oferta plural i de qualitat en el món de la música; que fomenti la creació de nous públics, la formació i la dinamització de la música popular; la promoció d’iniciatives destinades als joves que contribueixin a generar aficions, que permetin comptar amb una oferta que respongui a les necessitats i possibilitats dels diferents trams d’edat i nivells adquisitiu; i per promoure programes i activitats que afavoreixin la integració social a través de la música.

Casa de la Música de Manresa té com a principal objectiu la recerca i promoció d’àmbit musical, la reproducció i edició de suports gravats de so i vídeo, la formació musical i artística, portar a terme totes les activitats que tendeixin a enriquir el nivell cultural i científic, formatiu, educatiu, cívic, artístic del col·lectiu de ciutadans, promoure activitats i engegar projectes, vinculats amb la música i les arts en general i totes les tasques necessàries per aconseguir aquestes finalitats.  

Les Cases de la Música són un model de gestió cultural on les empreses privades, les entitats públiques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), treballen conjuntament per a promoure la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de la música popular i moderna a Catalunya. Les Cases de la Música s’aglutinen en una xarxa amb l’objectiu de coordinar i potenciar les seves activitats. En aquests moments hi ha Cases de la Música a Mataró (2005), Gironès (2005),  Hospitalet de Llobregat (2006), Terrassa (2008), Manresa (2008) i Lleida (2020).

El projecte de les Cases de la Música és una proposta cultural, la finalitat de la qual és essencialment, la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de la música a Catalunya que complementi els equipaments culturals existents a la ciutat i que donin resposta a les noves expressions musicals latents a la nostra societat. Els seus objectius prioritaris són contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i moderna feta a Catalunya (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, fusió, etc.); dotar d’eines de creació, experimentació i exhibició als creadors i artistes; fomentar la creació de nous públics; apropar la cultura als joves; enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya; afavorir la diversitat enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació ciutadana.